x

FAQ - Trapézy

Aké sú maximálne dĺžky vyrábaných trapézových plechov?

Z dôvodu manipulačných a prepravných sú maximálne dĺžky jednotlivých profilov obmedzené. Dôležitým faktorom pre určenie maximálnej výrobnej dĺžky je výška vlny profilu a hrúbka plechu. Presný rozpis jednotlivých výrobných dĺžok nájdete v katalógu, alebo v technických listoch.

Pre aký minimálny sklon strechy sa dajú trapézové plechy použiť?

Minimálna (bezpečný) sklon krytín z trapézového plechu, ktorý nie je po dĺžke napojovaný je 8 °. V prípade napájaní jednotlivých pásov je to 15 °. V niektorých prípadoch - za predpokladu, že krytina nie je po spádnici delená a za predpokladu, že sú v spojoch vykonané dodatočné zatesnenie je možné použiť trapézové plechy od sklonu 5 °. Každý takýto prípad je však nutné konzultovať.

Aká je únosnosť trapézových plechov.

Únosnosť trapézových profilov je závislá od množstva premenných. Od výšky profilu, typu profilácie, použitej vstupnej suroviny a jej akosti a od spôsobu a rozstupu uloženia. Presné hodnoty zohľadňujúce tieto vstupné informácie sú spracované v statických tabuľkách.

Dajú sa trapézové plechy tvarovať do oblúka?

Je niekoľko spôsobov tvarovania trapézov do oblúka. Buď pri výrobe skružením, alebo segmentáciou (prolámáním) - tieto úpravy firma Satjam nedodáva. Alebo idú dodatočne ohnúť na stavbe. Platí tu pravidlo, že rádius oblúka v metroch musí byť minimálne rovný výške profilu v milimetroch. Používa sa väčšinou pre profily s výškou vĺn do cca 20 mm.

Aké výhody poskytuje použitie trapézových plechov s antikondenzačnou úpravou?

Antikondenzačná úprava spočíva v naaplikovaní netkanej textílie na rubovú stranu profilu. Táto vrstva do seba absorbuje vzniknutý kondenzát a znemožňuje jeho odkvapkávanie do interiéru. Toto riešenie je výhodné najmä pri nezateplených halách, kde je týmto odbúraná nutnosť zhotovenia difúznej fólie, čo je v mnohých prípadoch technicky zložité a drahé.

Nastavenie cookies