x

FAQ - Střešní systémy

V akých dĺžkach sú krytiny dodávané?

Krytiny Roof, Grande, Trend a Rapid sú veľkoformátové krytiny. Variant z oceľového plechu je vyrábaná v dĺžkach Grande a Trend maximálne 6070 mm, Roof maximálne 6040 mm. V hliníkovej variante potom Grande a Roof maximálne 4500 mm a Trend 3500 mm. U krytín Rapid je oceľová variant SR 510 dodávaná v maximálnej dĺžke 9000 mm a variant SR 310 v maximálnej dĺžke 10 000 mm. Rapid v hliníkovom prevedení je vo všetkých variantoch vyrábaný do maximálnej dĺžky 8000 mm. U krytín ROOF, Grande a Trend doporučujeme pre ľahšiu manipuláciu a transport užívať dĺžky do 4,5 m. U krytiny Rapid naopak odporúčame vzhľadom na komplikovanosť napojovanie objednávať, pokiaľ možno pásy nedelené. Krytiny Bond, Arad, Rombo, Taurus, Reno a Šindel sú maloformátové krytiny a sú dodávané po jednotlivých šablónach.

Akým spôsobom sa krytina dá deliť?

Krytiny z lakovaných oceľových i hliníkových plechov odporúčame deliť elektrickou prostříhavačkou, alebo elektrickými nožnicami na plech. Drobné úpravy a výstrihy sa vykonáva bežnými klampiarskymi nožnicami. Je zakázané používať pre delenie krytín uhlovú brúsku.

Ak dôjde k poškodeniu povrchovej úpravy krytiny pri montáži, dá sa tento stav nejakým spôsobom opraviť?

Áno. Ideálne za pomoci originálne opravné farby. Opravy je nutné vykonávať čo najskôr, pomocou tenkého štetca a je nutné sa držať inštrukcií v návode na farbe.

Sú plechové krytiny vhodné do horských a podhorských oblastí?

Áno, dokonca veľmi vhodné. Tradícia používania plechových krytín v horských oblastiach je veľmi stará, tieto krytiny sa rokmi osvedčili. Je však vhodné konzultovať typ použitej povrchovej úpravy a sortiment doplnkov a bezpečnostných prvkov. Len tak sú splnené podmienky pre dlhodobé bezproblémové fungovanie strešného plášťa ako celku.

Aká je životnosť plechových krytín?

Životnosť krytiny sa odvíja od agresivity prostredia, v ktorom je krytina použitá, voľby povrchovej úpravy a dodržanie montážnych podmienok. V bežných podmienkach sa dá hovoriť o 40-60leté životnosti, ale pri správne a svedomito vykonávané údržbe sa dá životnosť predĺžiť aj na 100 rokov, najmä u krytín hliníkových.

Nastavenie cookies