x

FAQ - Kazety

Akým spôsobom sú kazety ukotvené k oceľovým a betónovým stĺpom?

K oceli pomocou samorezných skrutiek s vrtnou kapacitou podľa hrúbky oceľového prvku ku ktorému sú ukotvené, alebo pomocou nastrelných klincov, do betónu špeciálnymi skrutkami, alebo opäť pristrelením klincami.

Aké je porovnanie parametrov kazetových stien oproti parametrom sendvičových panelov?

Kazety sú produktom priamo konkurujúcim sendvičovým panelom. Parametre sú preto porovnateľné. Kazety sú väčšinou izolované minerálnou vlnou, z tohto dôvodu vykazujú oproti sendvičom s polystyrénovou, alebo PUR výplňou lepšie požiarne vlastnosti. Pokiaľ je v kazetách použitá predsadená izolácia, sú veľmi dobre odstránené tepelné mosty. Ďalej je tu veľká variabilita vonkajšieho plášťa, kde je možné použiť bežné trapézové plechy vo vertikálnej, alebo horizontálnej orientácii, alebo v podstate ľubovoľný typ fasádneho profilu.

Aké výhody prináša použitie kazetových stien pre opláštenie objektov?

Predovšetkým dobrý pomer kvality k cene. Ďalej potom rýchlu montáž, vysokú variabilitu vonkajšieho opláštenia, dobré požiarne a tepelno-technické parametre, dlhú životnosť a minimálne nároky na údržbu.

Sú kazety použiteľné pre konštrukcie so zvýšenými požiadavkami na akustický útlm?

Áno. Pri špecifických požiadavkách na akustický útlm je možné dodať kazety vybavené perforáciou. Táto úprava umožňuje stlmenie zvukových vĺn v izolante a podstatným spôsobom zlepšuje akustické vlastnosti kazetových stien.

Nastavenie cookies